Please update your Flash Player to view content.

UTENOS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „ŠALTINĖLIS", J. Basanavičiaus g. 73 LT- 28240 Utena
el. paštas: saltineliomd@saltinelis.utena.lm.lt, faks.: (8 389) 55408, tel.: (8 389) 55408
Kodas: 190174635. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
Biudžetinė įstaiga. Steigėjas: Utenos rajono taryba

 

INFORMACIJA APIE UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ MODERNIZAVIMĄ

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus 2019-07-08 raštu Nr.(35.1)-SV-124 „Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ modernizavimo“ informuojame, kad nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. prasideda Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ Šiaurinės dalies korpuso modernizavimo darbai.
Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. keturių grupių vaikai bei darbuotojai laikinai perkeliami į kitas Utenos miesto ugdymo įstaigas: priešmokyklinio ugdymo „Lašiukų“ grupė į Utenos mokyklą-vaikų darželį „Eglutė“, priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupė į Utenos Krašuonos progimnaziją, ikimokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupė į Utenos vaikų lopšelį-darželį „Gandrelis“, ikimokyklinio ugdymo „Meškučių“ grupė į Utenos vaikų lopšelį-darželį „Saulutė“.


INFORMACIJA BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

Informuojame, kad vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-192 „Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 52 punktu, kiekvienam Utenos rajono pirmokui skiriama 50,00 Eurų vertės kortelė kanceliarinėms prekėms įsigyti.
Kortelė pirmokui įteikiama rugsėjo 1 dieną mokykloje. Tėvai (globėjai) kortelę panaudoja toje kanceliarinių prekių parduotuvėje, su kuria mokykla yra pasirašiusi pirkimo sutartį. Tėvai (globėjai), atvykę į kanceliarinių prekių parduotuvę ir įsigiję kanceliarinių prekių, pasirašo, kad jas gavo. Kortelės negalima perleisti kitiems asmenims. Kortelė galioja nuo rugsėjo 1 iki spalio 31 d.


APIE ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ MOKĖJIMO SĄSKAITOS PASIKEITIMĄ

Informuojame, kad Utenos savivaldybės administracija pasirašė Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį su AB Šiaulių bankas.
Tuos, kurie atlyginimą už vaiko išlaikymą darželyje moka per el. bankininkystę, nuo 2018 m. lapkričio 2 d. prašome pervedinėti pinigus į naują  

AB Šiaulių banko Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ sąskaitą Nr. LT197181100000142769.


UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO–DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ SUTVARKYMAS

666667

Utenos rajono savivaldybės administracija 2018 metų balandžio 9 dieną pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.09.1.3-CPVA-R-705-91-0002 „Utenos vaikų lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas“ sutartį ir pradėjo jį įgyvendinti.
Šiuo metu Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpos yra fiziškai bei morališkai pasenusios, esamas patalpų išplanavimas nesudaro sąlygų plėtoti edukacines ar kitas kūrybines veiklas naudojantis šiuolaikinio ugdymo proceso priemonėmis. Pagrindinė priežastis, dėl kurios Utenos rajono savivaldybė negali aktyviau prisidėti prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės ir tuo pačiu efektyvumo didinimo yra savivaldybės biudžeto lėšų trūkumas, todėl ES struktūrinių fondų parama yra puiki proga modernizuoti švietimo infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas kokybiškesnėms paslaugoms teikti.
Projektu numatomas esamo pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas rekonstruojant. Problemos sprendimas – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybės gerinimas Utenos mieste, siekiant užtikrinti šiuolaikinius poreikius atitinkančias vaikų ugdymo sąlygas. Projekto problematikai spręsti inicijuojamas investicijų projekto tikslas – didinti Utenos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos efektyvumą. Projekto tikslui pasiekti suformuluotas uždavinys: pagerinti ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui skirtą infrastruktūrą Utenos mieste. Projekto uždaviniui pasiekti numatytos dvi veiklos: 1) Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų ir lauko erdvių modernizavimas; 2) kokybiškam ugdymui būtinos įrangos ir baldų įsigijimas.
Projektu numatoma atnaujinti Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ 4 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, 2 lauko erdves, kurios atitiktų šiuolaikinius vaikų poreikius, bei įsigyti baldus ir įrangą įstaigos veiklos efektyvumui didinti.
Po projekto įgyvendinimo tiesioginę naudą gaus: 1) Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dalyviai, kadangi įgyvendinus projektą, pagerės paslaugų kokybė šiai tikslinei grupei; 2) Utenos r. sav. gyventojai, nes viešoji infrastruktūra bus tvarkoma jų savivaldybėje.

Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija


DĖL DARŽELIO RENOVACIJOS

2018 m. III-ame ketvirtyje yra planuojama pradėti mūsų darželio renovaciją ir modernizaciją. Utenos rajono savivaldybės bei Europos Sąjungos fondų lėšomis keturios darželio grupės bus modernizuotos atsižvelgiant į Ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacinį projektą, visos kitos patalpos taip pat bus sutvarkytos ir atitiks šių dienų reikalavimus, standartus, higienos normas. Pabaigus pastato renovaciją, pagal parengtą projektą bus sutvarkyta bei atnaujinta ir lauko žaidimų aikštelių teritorija.
Pastatas bus renovuojamas atskirais korpusais – kai vienas korpusas bus tvarkomas, kitame vyks ugdymo procesas. Renovuojamo korpuso vaikai bei darbuotojai laikinai bus perkeliami į kitus miesto darželius. Kai Utenos rajono savivaldybės specialistai konkrečiai praneš apie renovacijos tikslią datą, vaikų paskirstymą į kitus miesto darželius, mes iš karto Jus apie tai informuosime.


APIE ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ SUMOKĖJIMO

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. atlyginimą už vaiko išlaikymą darželyje galima sumokėti UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose arba per el. bankininkystę, pervedant pinigus į AB SEB banko Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ sąskaitą Nr. LT39 7044 0600 0251 6643 (įstaigos kodas 190174635).

Laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ būtinai įrašykite vaiko vardą, pavardę, grupę bei mėnesį, už kurį sumokamas atlyginimas.


 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS

Atlyginimą už vaiko išlaikymą darželyje per mėnesį sudaro:

  1. 15 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio atlyginimas ugdymo, higienos, sanitarinėms reikmėms tenkinti ir komunaliniams mokesčiams 5,70 EUR.
  2. 10,72 EUR maisto gamybos kaštams iš dalies padengti, nepriklausomai nuo lankytų dienų ir maitinimų skaičiaus.
  3. Vaikų maitinimui sunaudotų maisto produktų kaina.

ATLYGINIMO TVARKA>>>
ATLYGINIMO TVARKOS PAKEITIMAS 2014-02-27 >>>

ATLYGINIMO TVARKOS PAKEITIMAS 2014-10-30 >>>

ATLYGINIMO PVARKOS PAKEITIMAS 2015-06-25 >>>


Informacija apie laisvas vietas Utenos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse >>>


INFORMACIJA IKIMOKYKLINUKŲ IR PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVELIAMS

1. Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ dirba 7.00 - 17.30 val.

2. Apie vaiko neatvykimą informuoti grupių auklėtojas arba administraciją iki 8.00 val.

3. Vaikai, naujai atvykstantys ir grįžtantys po ligos, priimami tik su gydytojo pažyma. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2016 m. sausio 26 d. V-93 įsakymu patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 80 punktu „Draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja ir yra išskyrų iš nosies, kosti, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi užkrečiamosioms ligoms būdingų bėrimo elementų ir kt.)“ ir 82 punktu „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F 094/a ) [13.4]“

4. Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ dirba kiekvieną ketvirtadienį nuo 8.00 iki 16.30 val.


REKOMENDACIJOS TĖVELIAMS

1. Atveskite vaiką sveiką, švarų, švariai aprengtą.
2. Nepamirškite, kad grupėje vaikas avi šlepetes.
3. Mažyliams skyreliuose rekomenduojame palikti „avarinius" rūbelius.
4. Drabužėliai turėtų būti patogūs, nes vaikas jais rengsis savarankiškai.
5. Auklėtojoms palikite savo telefonų numerius. Jums, reikalui esant, perduosime informaciją.

 
Copyright © 2019 Utenos vaikų lopšelis darželis „Šaltinėlis". All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates