Please update your Flash Player to view content.

UTENOS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „ŠALTINĖLIS"

J. Basanavičiaus g. 73 LT- 28240 Utena.
el. paštas: saltineliomd@saltinelis.utena.lm.lt, tel.: (8 389) 55408.
Kodas: 190174635. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
Biudžetinė įstaiga. Steigėjas: Utenos rajono taryba.

 

Šalčiausiomis vasario mėn. dienomis ikimokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupės ugdytiniai įsitraukė į konstrukcijų kūrimą ir įvairių mokymąsi skatinančių veiklų išbandymą, užsiėmė jiems patinkančia veikla. Vaikai tiesiog žaidė, konstravo ir žiūrėjo, kas iš to gaunasi - ugdėsi gebėjimą spręsti netikėtas problemas.

Utenos rajono savivaldybės taryba 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr.TS-15 papildė Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-326 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“(2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. TS-78 redakcija), 5¹ punktą:
„5¹. Atlyginimas už vaikų išlaikymą nemokamas, kai švietimo įstaigos ugdymo grupėje (-ėse) ugdymo procesas sustabdomas, kai ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, kai vaikas laikinai nelanko švietimo įstaigos karantino laikotarpiu.“

Atlyginimas už vaikų išlaikymą nemokamas:
- kai švietimo įstaigos ugdymo grupėje (-ėse) ugdymo procesas sustabdomas ( Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos ministerijos Utenos departamento oficialiu teikimu ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu);
- kai ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu (Vyriausybės nutarimu ar kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ekstremalią situaciją įstaigoje);
- kai vaikas laikinai nelanko įstaigos karantino laikotarpiu. Šiuo atveju laikino nelankymo trukmė yra pilnas kalendorinis mėnuo, t.y. nuo 2021 m. vasario 1 d. iki vasario 28 d. vaikui nelankius įstaigos mokesčiai neskaičiuojami.
Šis sprendimas įsigalioja 2021 m. vasario 1 d.

Vyriausybės sprendimu karantinas Lietuvoje pratęstas iki 2021 m. vasario 28 d. >>>

Ikimokyklinio ugdymo „Spindulėlių“ ir „Bitučių“ grupių ugdytiniai kūrė sniego statinius. Vaikai susipažino su natūralaus sniego savybėmis, tobulino vizualinę raišką, kūrybiškumą, originalumą, meninę kompetenciją. Patyrė naujų įspūdžių, atradimų. Praturtino judėjimo patirtį naujais veiksmais ir judesiais.
Sniego statinius vaikai kūrė ir su tėveliais namuose, ir su draugais darželyje.

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ priešmokyklinio ugdymo grupės „Lašiukai“ ir „Pelėdžiukai“ dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte „Augu saugus ir atsakingas“, kuris vyks 2021 m. sausio - balandžio mėn. Šio projekto socialiniai partneris - Lietuvos kelių policijos tarnyba.
Projekto tikslas - prisidėti prie saugesnės aplinkos kūrimo, ugdyti eismo dalyvių saugaus eismo kompetenciją.
Projekto organizatoriai kiekvieną mėnesį skelbia saugaus eismo užduotį, komandos, pagal paskelbtą užduotį, atlieka kūrybinius darbus. Tai gali būti prezentacijos, eilėraščiai, kryžiažodžiai, šarados, mįslės, komiksai, dainelės, fotografijos, įvairi vaizdo medžiaga, piešiniai, pagaminti kelio ženklai ir kt.

Sausio mėnesio užduotis:

Pėsčiojo eismo dalyvio pareigos. Eismo taisykles žinosi – nieko kelyje nebijosi.

Graži žiema - puiki proga ugdyti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą šaltuoju metų laiku, grūdinti vaikų organizmą bei suteikti daug džiugių emocijų. Sausio pabaiga leido pasidžiaugti žiemos malonumais, darželio kieme netrūko vaikų klegesio.

Priešmokyklinio ugdymo „Lašiukų“ grupės ugdytiniams atkeliavęs sniegas atnešė daug džiaugsmo: vaikai šėlo sniege su atrastais „žirgais", pačių nulipdytu seniu besmegeniu ir įvairiomis spalvomis - pasak vaikų, sniegas kartais gali būti ir spalvotas.

Priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupės vaikai lenktyniavo su rogutėmis, dalyvavo virvės traukimo varžybose, laidė gniūžtes į orą, bėgiojo aplink sniego kūgius.

Ikimokyklinio ugdymo „Spindulėlių“ grupės ugdytiniai eksperimentavo: pūtė muilo burbulus žiemą lauke. Šiuo eksperimentu labai susidomėjo ir vaikučių tėveliai - kartu su vaikais, pasiėmę muilo burbulų buteliuką ir foto aparatą, leidosi į burbulų šaldymo iššūkį. Burbulai tokie trapūs ir trumpalaikiai, negali jais nesigrožėti. Jie užburia, traukia žvilgsnius ir sukelia vaikų bei suaugusiųjų šypsenas. Burbulai visados palieka didžiulį įspūdį.

„Smalsučių“ grupės vaikai noriai tyrinėjo sniego, vandens ir ledo savybes, eksperimentavo ir pramogavo.

Nesvarbu koks oras, koks metų laikas, visada laimingi ir geros nuotaikos „Bitučių“ ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai. Tačiau „Bitutėms“ rūpi ne tik pramogos, bet ir paukštelių globa: gamino paukšteliams maistą, dabar rūpinasi jais.

„Meškučių“ grupės vaikai taip pat noriai eksperimentavo: dažė sniegą, gamino ledo balionus, susipažino su sniego, vandens ir ledo savybėmis.

Ikimokyklinio ugdymo „Spindulėlių“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų eko projekto edukacinė-kūrybinė STEAM veikloje „Išmanieji statiniai“kurioje, panaudojant antrines žaliavas (plastikinius butelius, pieno, sulčių pakuotes, saldainių popieriukus ir kt.), konstravo įvairius statinius.

„Spindulėlių“ grupės vaikai drąsiai ir aktyviai ėmėsi veiklos. Statydami statinius iš vienkartinių indelių vaikai sužinojo, kad dirbti reikia atsargiai, nes kitaip statinys sugriūna. Atliko eksperimentą, kokio aukščio bokštą galima pastatyti.

Vaikai veikloje padarė išvadą - statyti aukštą bokštą reikia daug kantrybės ir pastangų. 

2021 metų sausio 13 d. 8.00 valandą prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir dešimčiai minučių languose uždegėme vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes, Laisvės gynėjų dieną paminėjome įvairiomis veiklomis.

Utenos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija 2021 m. sausio 5 d. protokoliniu nutarimu Nr. ESK-1 rekomenduoja:
1. Švietimo įstaigų administracijoms, įgyvendinančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr.1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" pakeitimo" 2.2.9.1. punktu - „ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu“, tęsti bendravimą ir bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais (įtėviais, globėjais) dėl vaiko darželio nelankymo karantino laikotarpiu, kai tėvai (įtėviai, globėjai) turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu.
2. Švietimo įstaigų administracijoms, įgyvendinančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, griežtai vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro- valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ įgyvendinimą.

Ikimokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupės ugdytiniai kartu su meninio ugdymo mokytoja, dirbančia pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programas, Dale Pranskūniene dalyvavo Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių Advento giesmių ir Kalėdinių dainų festivalyje „Angelo sparnas 2020“. Festivalis skirtas puoselėti Advento ir Kalėdines tradicijas, bei populiarinti Advento giesmių ir Kalėdinių dainų atlikimą. Mažieji dainininkai atliko Ingos Šeduikienės dainą „Kai varpeliai suskambės“.

Gerbiama švietimo bendruomene,

Kreipiuosi į visus pedagogus, tėvus, mokyklų, taip pat savivaldybių švietimo administracijas.
Gruodžio 14 d. Vyriausybė priėmė patikslintus sprendimus dėl karantino priemonių. Jie nėra lengvi. Šioje
sudėtingoje situacijoje, kuri reikalauja ypatingo visuomenės solidarumo ir susitelkimo, privalome atsisakyti įprasto
gyvenimo ritmo, apriboti jį dėl savo pačių ir mūsų visų ateities.
Nuo gruodžio 16 d. visas ugdymas, išskyrus kai kurias išimtis, vyks nuotoliniu būdu, tik ikimokyklinį ir
priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos dirbs įprastai, jos galės priimti vaikus.
Tačiau rekomenduojama ateiti į ugdymo įstaigas tik tiems vaikams, kurių tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu ir
užtikrinti priežiūros namuose.
Labai prašome tėvelių: jei galite nevesti savo vaiko į darželį – taip ir padarykite. Darželiai ir jų personalas dirba
šiuo sudėtingu laikotarpiu, nes kai kurie tėveliai dėl darbo specifikos ar kitų svarbių aplinkybių negali vaikų
prižiūrėti namuose. Pirmiausia tai gydytojai ir vidaus reikalų sistemos darbuotojai. Situacijos šeimose labai
skirtingos, bet tikime mūsų žmonių sąmoningumu ir atsakomybe. Jei tik įmanoma, pasilikite namuose.

Visas kreipimosi tekstas >>>

Ikimokyklinio ugdymo „Spindulėlių“ grupės ugdytiniai kartu su meninio ugdymo mokytoja, dirbančia pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programas, Dale Pranskūniene, dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinio edukacinio jaunųjų talentų festivalyje „Mažieji čiurlioniukai“ – „Kalėdų belaukiant“. Projektas skirtas klasikinės muzikos ir dailės žanro puoselėjimui, jo tikslas – puoselėti prigimtinį vaiko kūrybiškumą, ugdyti emocingą, norinčią ir gebančią kūrybiškai išreikšti save meninėje veikloje, asmenybę.

Nufilmuotą pasirodymą galima pažiūrėti čia >>>

 
Copyright © 2022 Utenos vaikų lopšelis darželis „Šaltinėlis". All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates
Norėdami pagerinti naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galima bet kada atšaukti.