Spausdinti

Lopšelis-darželis Nr. 7 savo veiklą pradėjo 1977 m. vasario 7 d. Utenos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 57.
1977-1993 m. įstaigai vadovavo vedėja Nijolė Bielinienė. Veikė 4 lopšelio grupės (vaikų amžius nuo 1 m. iki 3 m.), kiekvienoje iš jų buvo ugdoma iki 23 vaikų ir 8 darželio grupės (vaikų amžius nuo 3 m. iki 7 m.), kiekvienoje iš jų buvo ugdoma iki 28 vaikų.
1979 m. atidaroma viena logopedinė grupė (logopedė Danutė Marcelienė), o po dvejų metų įstaigoje jau veikė 3 logopedinės grupės.
Pirmosios darbuotojos – Irena Dalibagaitė, Regina Skrebiškytė–Baškevičienė, Elvyra Braknytė–Gučiuvienė, Jolė Sirgėdienė, Marytė Čebatariūnienė, Valerija Ramoškienė.
1983 m. įstaigai suteiktas „Šaltinėlio“ vardas. Oficialus įstaigos pavadinimas - vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“.
1993 m. gegužės 14 d. Utenos rajono valdybos potvarkiu Nr. 474 reorganizuota į mokyklą-vaikų darželį „Šaltinėlis“. Veikė 5 pradinės klasės, 7 darželio grupės, biblioteka, kuriai vadovavo auklėtoja metodininkė Vanda Kacevičienė, 1 logopedinis kabinetas, kur su vaikais iki šiol dirba vyr. logopedė Danguolė Degulienė. 1993-2012 m. įstaigai vadovavo direktorė Rasa Slesoriūnienė.
Utenos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-222 patvirtintu „Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, vidaus struktūros pertvarkos iki 2012 metų planu“ 2011 m. mokykla-vaikų darželis „Šaltinėlis“ reorganizuojama į vaikų lopšelį-darželį „Šaltinėlis“, kuriame veikia 11 ugdymo grupių. Nuo 2012 m. iki 2020 m. įstaigai vadovavo direktorė Violeta Puodžiukienė.
1999 metais įkurtas „Menų kambarėlis“, kuriam iki šiol vadovauja meninio ugdymo pedagogas Laimonas Šmergelis.
Nuo 1995 m. darželyje veikia vaikų vokalinis ansamblis, vadovaujamas meninio ugdymo pedagogės Gražinos Kapčiuvienės
Nuo 2003 m. įstaiga įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.
2001 m. susikūrė vaikų folkloro ansamblis, kuriam iki šiol vadovauja meninio ugdymo pedagogė Dalė Pranskūnienė.
2012 m. suburta mergaičių ( 2-6 m.) sportinių šokių grupė „Kikilis“, kuriai vadovavo auklėtoja Diana Tumėnienė.