Please update your Flash Player to view content.

UTENOS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „ŠALTINĖLIS"

J. Basanavičiaus g. 73 LT- 28240 Utena.
el. paštas: saltineliomd@saltinelis.utena.lm.lt, tel.: (8 389) 55408.
Kodas: 190174635. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
Biudžetinė įstaiga. Steigėjas: Utenos rajono taryba.

 

Nuo 2022 m. birželio 1 d., pasikeitus socialinės išmokos baziniam dydžiui (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2022-05-25 nutarimas Nr. 528 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“), didėja mokestis už išlaikymą darželyje. Mokestis nuo birželio 1 d. – 21,90 Eur.


INFORMACIJA DĖL PRAŠYMŲ PRIĖMIMO Į MIESTO MOKYKLŲ PIRMAS KLASES

Informuojame, kad tėvų (globėjų) (toliau – tėvai) prašymai į miesto mokyklų pirmas klases bus priimami elektroniniu būdu nuo 2022 metų gegužės 2 d. 8.00 val. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Anksčiau atsiųsti prašymai nebus registruojami. Prašymo forma pridedama >>>
Tėvams pateikus prašymą po birželio 1 d. ir jeigu pagal teritoriją priskirtoje mokykloje nėra laisvų mokymosi vietų, siūloma rinktis mokyklas, kurios vykdo tą pačią ugdymo programą ir kuriose yra laisvų vietų.
Pirmų klasių mokinių sąrašai mokykloms bus pateikti po birželio 1 d.
Jeigu vaikas nepatenka į pageidaujamą mokyklą, su tėvais bus susisiekta telefonu arba el. paštu po birželio 1 d.
Tėvai prašymus į miesto mokyklų pirmas klases galės pateikti:
el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., elektroniniame paslaugų portale: https://www.epaslaugos.lt; https://epristatymas.post.lt
Primename tėvams, kad tiksliai įrašytų vaiko asmens kodą, nes vaiko duomenys yra suvedami naudojant vaikų registravimo ir apskaitos programinę įrangą.
Jeigu vaikas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, tai tėvai turėtų pateikti gydytojo pažymos kopiją apie vaiko negalią, nes tai mokykloms labai palengvina klasių komplektavimą.
Jeigu pageidaujančių mokytis mokykloje yra daugiau, negu gali mokykla priimti, tai pirmiausia priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.
Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys pagal prašymo padavimo datą ir laiką“.

Jeigu tėvai yra pasirinkę mokytoją, tai prašyme gali pažymėti mokytojo pavardę, vardą.

Utenos rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyrius


Gerbiami tėveliai,

nuo 2022 m. kovo 7 d. pradėti vykdyti mūsų darželio lauko aplinkos tvarkymo darbai. Įėjimas į teritoriją tik nuo J. Basanavičiaus gatvės pusės. 


Nuo 2022 m. sausio 1 d., pasikeitus socialinės išmokos baziniam dydžiui >>> (2021 m. buvo 40 Eur, 2022 m. - 42 Eur), 0,30 Eur didėja atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą, t. y. 15%, nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus.

Atlyginimas už vaikų išlaikymą (15 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio) netaikomas vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą.


APIE ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ MOKĖJIMO SĄSKAITĄ

Informuojame, kad atlyginimą už vaiko išlaikymą darželyje per el. bankininkystę prašome pervesti į AB Šiaulių banko Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ sąskaitą Nr. LT197181100000142769.


INFORMACIJA APIE ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ PAKEITIMO

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas papildytas 51 punktu:

„51. Atlyginimas už vaikų išlaikymą nemokamas, kai švietimo įstaigos ugdymo grupėje (-ėse) ugdymo procesas sustabdomas, kai ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, kai vaikas laikinai nelanko švietimo įstaigos karantino laikotarpiu.“

Šis sprendimas įsigalioja 2021 m. vasario 1 d.

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. posėdžio sprendimas Nr. TS-15 >>>


neitiketinimetai2021

Kviečiame Utenos rajono savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“ (The Incredible Years®)!

Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams:
• išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus,
• geriau suprasti vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis,
• įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,
• išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą,
• išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais,
• tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi,
• stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku,
• suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau.

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia:
https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/

Registruotis į tėvų grupes galima čia:
https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/utenos-savivaldybe/


Tėvų grupės vadovų kontaktai:
Modestas Norgėla, tel. 8 655 38535
Karolina Puzinaitė, tel. 8 659 05982

 


 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KARANTINO LAIKOTARPIU

Išrašas iš Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. posėdžio sprendimo Nr. TS-78 >>>

„5. Atlyginimas už vaikų išlaikymą nemokamas, jeigu švietimo įstaigoje ugdymo veikla nutraukiama vasaros laikotarpiu ar dėl higienos normų pažeidimo, karantino, dėl avarinių darbų, ekstremalios situacijos ar kitų nenumatytų aplinkybių, jeigu vaikas nelanko (laikinai) kitos ugdymo įstaigos“.


INFORMACIJA APIE SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMĄ IR TEIKIMĄ.

Socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas >>>


INFORMUOJAME, KAD NUO 2020 M. SAUSIO 1 D. KEIČIASI ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ TVARKA.

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS >>>

Atlyginimą už vaiko išlaikymą darželyje per mėnesį sudaro:

1. atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą, t.y. 15 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio atlyginimas, nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus.

2. 15,00 Eur maisto gamybos kaštams iš dalies padengti, nepriklausomai nuo lankytų dienų ir maitinimų skaičiaus.

3. Vaikų maitinimui sunaudotų maisto produktų kaina.

Atlyginimas už vaikų išlaikymą (15 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio) netaikomas vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą.


INFORMACIJA APIE UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ MODERNIZAVIMĄ

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus 2019-07-08 raštu Nr.(35.1)-SV-124 „Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ modernizavimo“ informuojame, kad nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. prasideda Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ Šiaurinės dalies korpuso modernizavimo darbai.
Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. keturių grupių vaikai bei darbuotojai laikinai perkeliami į kitas Utenos miesto ugdymo įstaigas: priešmokyklinio ugdymo „Lašiukų“ grupė į Utenos mokyklą-vaikų darželį „Eglutė“, priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupė į Utenos Krašuonos progimnaziją, ikimokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupė į Utenos vaikų lopšelį-darželį „Gandrelis“, ikimokyklinio ugdymo „Meškučių“ grupė į Utenos vaikų lopšelį-darželį „Saulutė“.


UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO–DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ SUTVARKYMAS

666667

Utenos rajono savivaldybės administracija 2018 metų balandžio 9 dieną pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.09.1.3-CPVA-R-705-91-0002 „Utenos vaikų lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas“ sutartį ir pradėjo jį įgyvendinti.
Šiuo metu Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpos yra fiziškai bei morališkai pasenusios, esamas patalpų išplanavimas nesudaro sąlygų plėtoti edukacines ar kitas kūrybines veiklas naudojantis šiuolaikinio ugdymo proceso priemonėmis. Pagrindinė priežastis, dėl kurios Utenos rajono savivaldybė negali aktyviau prisidėti prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės ir tuo pačiu efektyvumo didinimo yra savivaldybės biudžeto lėšų trūkumas, todėl ES struktūrinių fondų parama yra puiki proga modernizuoti švietimo infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas kokybiškesnėms paslaugoms teikti.
Projektu numatomas esamo pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas rekonstruojant. Problemos sprendimas – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybės gerinimas Utenos mieste, siekiant užtikrinti šiuolaikinius poreikius atitinkančias vaikų ugdymo sąlygas. Projekto problematikai spręsti inicijuojamas investicijų projekto tikslas – didinti Utenos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos efektyvumą. Projekto tikslui pasiekti suformuluotas uždavinys: pagerinti ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui skirtą infrastruktūrą Utenos mieste. Projekto uždaviniui pasiekti numatytos dvi veiklos: 1) Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų ir lauko erdvių modernizavimas; 2) kokybiškam ugdymui būtinos įrangos ir baldų įsigijimas.
Projektu numatoma atnaujinti Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ 4 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, 2 lauko erdves, kurios atitiktų šiuolaikinius vaikų poreikius, bei įsigyti baldus ir įrangą įstaigos veiklos efektyvumui didinti.
Po projekto įgyvendinimo tiesioginę naudą gaus: 1) Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dalyviai, kadangi įgyvendinus projektą, pagerės paslaugų kokybė šiai tikslinei grupei; 2) Utenos r. sav. gyventojai, nes viešoji infrastruktūra bus tvarkoma jų savivaldybėje.

Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija


DĖL DARŽELIO RENOVACIJOS

2018 m. III-ame ketvirtyje yra planuojama pradėti mūsų darželio renovaciją ir modernizaciją. Utenos rajono savivaldybės bei Europos Sąjungos fondų lėšomis keturios darželio grupės bus modernizuotos atsižvelgiant į Ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacinį projektą, visos kitos patalpos taip pat bus sutvarkytos ir atitiks šių dienų reikalavimus, standartus, higienos normas. Pabaigus pastato renovaciją, pagal parengtą projektą bus sutvarkyta bei atnaujinta ir lauko žaidimų aikštelių teritorija.
Pastatas bus renovuojamas atskirais korpusais – kai vienas korpusas bus tvarkomas, kitame vyks ugdymo procesas. Renovuojamo korpuso vaikai bei darbuotojai laikinai bus perkeliami į kitus miesto darželius. Kai Utenos rajono savivaldybės specialistai konkrečiai praneš apie renovacijos tikslią datą, vaikų paskirstymą į kitus miesto darželius, mes iš karto Jus apie tai informuosime.


Informacija apie laisvas vietas Utenos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse >>>


INFORMACIJA IKIMOKYKLINUKŲ IR PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVELIAMS

1. Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ dirba 7.00 - 17.30 val.

2. Apie vaiko neatvykimą informuoti grupių mokytojas arba administraciją iki 8.00 val.

3. Vaikai priimami tik su gydytojo pažyma. 

4. Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ dirba kiekvieną ketvirtadienį nuo 8.30 iki 14.30 val.


REKOMENDACIJOS TĖVELIAMS

1. Atveskite vaiką sveiką, švarų, švariai aprengtą.
2. Nepamirškite, kad grupėje vaikas avi šlepetes.
3. Mažyliams skyreliuose rekomenduojame palikti „avarinius" rūbelius.
4. Drabužėliai turėtų būti patogūs, nes vaikas jais rengsis savarankiškai.

 
Copyright © 2022 Utenos vaikų lopšelis darželis „Šaltinėlis". All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates
Norėdami pagerinti naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galima bet kada atšaukti.