Please update your Flash Player to view content.

UTENOS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „ŠALTINĖLIS", J. Basanavičiaus g. 73 LT- 28240 Utena
el. paštas: saltineliomd@saltinelis.utena.lm.lt, faks.: (8 389) 55408, tel.: (8 389) 55408
Kodas: 190174635. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
Biudžetinė įstaiga. Steigėjas: Utenos rajono taryba

 

INFORMACIJA DĖL PRAŠYMŲ PRIĖMIMO Į MIESTO MOKYKLŲ PIRMAS KLASES - 2021

Informuojame, kad tėvų (globėjų) (toliau – tėvai) prašymai į miesto mokyklų pirmas klases bus priimami elektroniniu būdu nuo 2021 metų nuo gegužės 3 d. 8.00 val. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Anksčiau atsiųsti prašymai nebus registruojami.
Tėvams pateikus prašymą po birželio 1 d. ir jeigu pagal teritoriją priskirtoje mokykloje nėra laisvų mokymosi vietų, siūloma rinktis mokyklas, kurios vykdo tą pačią ugdymo programą ir kuriose yra laisvų vietų.
Pirmų klasių mokinių sąrašai mokykloms bus pateikti po birželio 1 d.
Jeigu vaikas nepatenka į pageidaujamą mokyklą, su tėvais bus susisiekta telefonu arba el. paštu po birželio 1 d.
Tėvai prašymus į miesto mokyklų pirmas klases galės pateikti :
el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., elektroniniame paslaugų portale: https://www.epaslaugos.lt; https://epristatymas.post.lt
Primename tėvams, kad tiksliai įrašytų vaiko asmens kodą, nes vaiko duomenys yra suvedami naudojant vaikų registravimo ir apskaitos programinę įrangą.
Jeigu vaikas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, tai tėvai turėtų pateikti gydytojo pažymos kopiją apie vaiko negalią, nes tai mokykloms labai palengvina klasių komplektavimą.
Jeigu pageidaujančių mokytis mokykloje yra daugiau, negu gali mokykla priimti, tai pirmiausia priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.
Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys pagal prašymo padavimo datą ir laiką“.

Jeigu tėvai yra pasirinkę mokytoją, tai gali prašyme pažymėti mokytojo pavardę, vardą.

Internetinėje svetainėje www.svietimas.utena.lm.lt bus paskelbta:
1. Prašymo forma.
2. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021-02-23 sprendimas Nr. TS „Dėl asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021-04-29 sprendimas Nr. TS-120 „Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas“.
4. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021-04-29 sprendimas Nr. TS-121 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021-2022 mokslo metams nustatymo“.

Utenos rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyrius


DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO „ČIAUŠKUČIŲ-ŽIOGELIŲ“ IR „MEŠKUČIAI“ GRUPĖSE TAIKYMO

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. AĮ-477 Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ikimokyklinio ugdymo „Čiauškučių-Žiogelių“ grupėje nuo 2021 m. balandžio  20 d. iki gegužės 3 d., „Meškučių“ grupėje nuo 2021 m. balandžio 21 d. iki gegužės 4 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo kreipkitės į šeimos gydytoją.


INFORMACIJA DĖL PRAŠYMŲ PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINES UGDYMO GRUPES

Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-184 nustatyta tvarka tėvų (globėjų) prašymų priėmimas į Utenos miesto mokyklas, įgyvendinančias priešmokyklinio ugdymo programas, vykdomas ugdymo įstaigose nuo 2021 m. balandžio 1 d.
Tėvai (globėjai) pageidaujantys keisti ugdymo įstaigą, turi kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. 8 389 61 591.

Utenos rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriaus informacija


INFORMACIJA DĖL PRAŠYMŲ PRIĖMIMO Į UTENOS MIESTO MOKYKLŲ PIRMAS KLASES 2021 m.

Informuojame, kad tėvų (globėjų) prašymai į miesto mokyklų pirmas klases bus priimami nuo 2021 metų gegužės 3 d.
Tikslesnę informaciją apie priėmimą (ar bus prašymai priimami nuotoliniu būdu, ar galės tėvai atvykti į savivaldybę) pateiksime balandžio mėnesį savivaldybės internetiniame puslapyje www.svietimas.utena.lm.lt ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų internetiniuose puslapiuose.

Utenos rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyrius


DIDĖJA ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE DALIS

2021 metų pradžioje padidėjus baziniam socialinių išmokų dydžiui (40 Eur), didėja atlyginimo už vaiko išlaikymą darželyje dalis – atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą, nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus (15 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio – 6 Eur ((buvo 5,85 Eur)).


INFORMACIJA APIE ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ PAKEITIMO

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas papildytas 51 punktu:

„51. Atlyginimas už vaikų išlaikymą nemokamas, kai švietimo įstaigos ugdymo grupėje (-ėse) ugdymo procesas sustabdomas, kai ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, kai vaikas laikinai nelanko švietimo įstaigos karantino laikotarpiu.“

Šis sprendimas įsigalioja 2021 m. vasario 1 d.

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. posėdžio sprendimas Nr. TS-15 >>>


neitiketinimetai2021

Kviečiame Utenos rajono savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“ (The Incredible Years®)!

Programa yra skirta tėvams (globėjams), auginantiems 3-6 metų amžiaus elgesio sunkumų turinčius vaikus. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių. Moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis programos efektyvumas, ji yra veiksminga mažinant netinkamą vaikų elgesį bei jo pasekmes. Programa padeda sumažinti vaiko elgesio problemas ir sukurti su vaiku geresnį bei saugesnį ryšį.
Registruotis į tėvų grupes galite čia :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSc4sf_OyR7r7Sbazpu6DFn9PCLWb6HgmWC-4eYf0X2iQsVQ/viewform

Kontaktai pasiteiravimui:
Modestas Norgėla (865538535), Karolina Puzinaitė (865905982).


DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO „ČIAUŠKUČIŲ-ŽIOGELIŲ“ GRUPĖJE TAIKYMO

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. AĮ-1517   Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ikimokyklinio ugdymo „Čiauškučių-Žiogelių“ grupėje nuo 2020 m. gruodžio 21 d. iki gruodžio 23 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo kreipkitės į šeimos gydytoją.


DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE „SMALSUČIAI“ TAIKYMO

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AĮ-1462 Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ikimokyklinio ugdymo grupėje „Smalsučiai“, kuri yra įsikūrusi Utenos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ patalpose, nuo 2020 m. gruodžio 10 d. iki gruodžio 15 d. pratęsiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo kreipkitės į šeimos gydytoją.


DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE „SMALSUČIAI“ TAIKYMO

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. AĮ-1436 Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ikimokyklinio ugdymo grupėje „Smalsučiai“, kuri yra įsikūrusi Utenos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ patalpose, nuo 2020 m. gruodžio 3 d. iki gruodžio 9 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo kreipkitės į šeimos gydytoją.


NAUJAUSIA INFORMACIJA - ALGORITMAI, KAIP ELGTIS DĖL COVID-19


DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

LR SA ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-11-06 sprendimas „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ Nr. V-2543


INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) - ALGORITMAI KAIP ELGTIS DĖL COVID-19


DĖL NEMOKAMŲ PIETŲ PRIEŠMOKYKLINUKAMS

- visi mokiniai, kurie 2020 m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant pajamų.
- nuo liepos 1 d., kreipiantis tik dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui ir(ar) pirmokui, reikia užpildyti www.spis.lt tik Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 ( A ) formą arba kreiptis dėl prašymo užpildymo į Utenos r. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių (būtina išankstinė registracija tel. 8 389 61 629)


INFORMACIJA BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

Informuojame, kad vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-192 „Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 52 punktu, kiekvienam Utenos rajono pirmokui dovanojama 50,00 Eurų vertės kortelė kanceliarinėms prekėms įsigyti. 
Kortelė pirmokui įteikiama rugsėjo 1 dieną mokykloje. Tėvai (globėjai) kortelę panaudoja toje kanceliarinių prekių parduotuvėje, su kuria mokykla yra pasirašiusi pirkimo sutartį. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Tėvai (globėjai), atvykę į kanceliarinių prekių parduotuvę ir įsigiję kanceliarinių prekių, pasirašo, kad jas gavo. Kortelės negalima perleisti kitiems asmenims. Kortelė galioja nuo rugsėjo 1 iki spalio 31 d.

                                                                                                                                                 Utenos rajono savivaldybė


INFORMACIJA DĖL PROFILAKTINIŲ VAIKŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ

Iš Utenos PSPC gavome prašymą rekomenduoti tėvams neskubėti tikrinti vaikų sveikatos profilaktiškai, nes dėl susidariusios padėties nespėjama priimti visų norinčių, stringa odontologiniai patikrinimai. Primename, kad karantino metu ir 3 mėn. po jo pabaigos netaikomas reikalavimas turėti galiojantį Mokinio sveikatos pažymėjimą. Plačiau apie tai >>>


INFORMACIJA DĖL PRAŠYMŲ PRIĖMIMO Į MIESTO MOKYKLŲ PIRMAS KLASES

Informuojame, kad tėvų (globėjų) (toliau – tėvai) prašymai į miesto mokyklų pirmas klases bus priimami nuo 2020 metų nuo gegužės 4 d. 8 val. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Anksčiau atsiųstų prašymų neužskaitysime.

Tėvams pateikus prašymą po birželio 1 d. ir jeigu pagal teritoriją priskirtoje mokykloje nėra laisvų mokymosi vietų, siūloma rinktis mokyklas, kurios vykdo tą pačią ugdymo programą ir kuriose yra laisvų vietų. 

Tėvai prašymus į miesto mokyklų pirmas klases galės pateikti elektroniniame paslaugų portale: https://www.epaslaugos.lt/ , https://epristatymas.post.lt/ arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Prašymo elektroninė forma (pridedama), Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas ir aptarnavimo teritorijų priskirimas Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas bei Utenos rajono savivaldybės 2020 m. balandžio 2 d. tarybos sprendimas Nr. TS - 80 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2020-2021 mokslo metams nustatymo“ skelbiami www.svietimas.utena.lm.lt/svetainėje. 

Primename tėvams (globėjams), kad atidžiai įrašytų vaiko asmens kodą, nes vaiko duomenys yra suvedami naudojant vaikų registravimo ir apskaitos programinę įrangą. 

Jeigu vaikas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, tai tėvas turėtų pateikti gydytojo pažymos kopiją apie vaiko negalią, nes tai mokykloms labai palengvina klasių komplektavimą.

Jeigu pageidaujančių mokytis mokykloje yra daugiau, negu gali mokykla priimti, tai pirmiausia priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys pagal prašymo padavimo datą ir laiką“.

Jeigu tėvai yra pasirinkę mokytoją, tai gali prašyme pažymėti mokytojo pavardę, vardą.

                  Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius


 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KARANTINO LAIKOTARPIU

Išrašas iš Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. posėdžio sprendimo Nr. TS-78 >>>

„5. Atlyginimas už vaikų išlaikymą nemokamas, jeigu švietimo įstaigoje ugdymo veikla nutraukiama vasaros laikotarpiu ar dėl higienos normų pažeidimo, karantino, dėl avarinių darbų, ekstremalios situacijos ar kitų nenumatytų aplinkybių, jeigu vaikas nelanko (laikinai) kitos ugdymo įstaigos“.


DĖL KORONAVIRUSO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO IR DARBO ORGANIZAVIMO ASMENIMS, KURIE LANKĖSI KINIJOJE IR ŠIAURĖS ITALIJOJE

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS INFORMACIJA ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS INFORMACIJA 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INFORMACIJA (nuolat atnaujinama)

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRO INFORMACIJA


 

INFORMACIJA DĖL BŪSIMŲ PIRMOKŲ

Informuojame, kad mokyklos šiuo metu organizuoja Atvirų durų dienas būsimiems pirmokams. Tačiau rinkti prašymus ar sudarinėti sąrašus mokyklų vadovai, mokytojai neturi teisės. Tėvų (globėjų) prašymai į miesto mokyklų pirmas klases priimami centralizuotai Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriuje tada, kai Utenos rajono savivaldybės taryba nustato klasių skaičių kiekvienai mokyklai. Vadovaujantis Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo tvarkos aprašu, prašymai priimami kiekvienais metais nuo balandžio 1 d.
Į mokyklos pirmą klasę pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys pagal prašymo padavimo datą ir laiką.

                                                                                                                              Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius


INFORMACIJA APIE SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMĄ IR TEIKIMĄ.

Socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas >>>


INFORMUOJAME, KAD NUO 2020 M. SAUSIO 1 D. KEIČIASI ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ TVARKA.

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS >>>

Atlyginimą už vaiko išlaikymą darželyje per mėnesį sudaro:

1. atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą, t.y. 15 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio atlyginimas, nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus.

2. 15,00 Eur maisto gamybos kaštams iš dalies padengti, nepriklausomai nuo lankytų dienų ir maitinimų skaičiaus.

3. Vaikų maitinimui sunaudotų maisto produktų kaina.

Atlyginimas už vaikų išlaikymą (15 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio) netaikomas vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą.


INFORMACIJA APIE UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ MODERNIZAVIMĄ

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus 2019-07-08 raštu Nr.(35.1)-SV-124 „Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ modernizavimo“ informuojame, kad nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. prasideda Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ Šiaurinės dalies korpuso modernizavimo darbai.
Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. keturių grupių vaikai bei darbuotojai laikinai perkeliami į kitas Utenos miesto ugdymo įstaigas: priešmokyklinio ugdymo „Lašiukų“ grupė į Utenos mokyklą-vaikų darželį „Eglutė“, priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupė į Utenos Krašuonos progimnaziją, ikimokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupė į Utenos vaikų lopšelį-darželį „Gandrelis“, ikimokyklinio ugdymo „Meškučių“ grupė į Utenos vaikų lopšelį-darželį „Saulutė“.


APIE ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ MOKĖJIMO SĄSKAITĄ

Informuojame, kad atlyginimą už vaiko išlaikymą darželyje per el. bankininkystę prašome pervesti į  AB Šiaulių banko Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ sąskaitą Nr. LT197181100000142769.


UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO–DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ SUTVARKYMAS

666667

Utenos rajono savivaldybės administracija 2018 metų balandžio 9 dieną pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.09.1.3-CPVA-R-705-91-0002 „Utenos vaikų lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas“ sutartį ir pradėjo jį įgyvendinti.
Šiuo metu Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpos yra fiziškai bei morališkai pasenusios, esamas patalpų išplanavimas nesudaro sąlygų plėtoti edukacines ar kitas kūrybines veiklas naudojantis šiuolaikinio ugdymo proceso priemonėmis. Pagrindinė priežastis, dėl kurios Utenos rajono savivaldybė negali aktyviau prisidėti prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės ir tuo pačiu efektyvumo didinimo yra savivaldybės biudžeto lėšų trūkumas, todėl ES struktūrinių fondų parama yra puiki proga modernizuoti švietimo infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas kokybiškesnėms paslaugoms teikti.
Projektu numatomas esamo pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas rekonstruojant. Problemos sprendimas – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybės gerinimas Utenos mieste, siekiant užtikrinti šiuolaikinius poreikius atitinkančias vaikų ugdymo sąlygas. Projekto problematikai spręsti inicijuojamas investicijų projekto tikslas – didinti Utenos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos efektyvumą. Projekto tikslui pasiekti suformuluotas uždavinys: pagerinti ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui skirtą infrastruktūrą Utenos mieste. Projekto uždaviniui pasiekti numatytos dvi veiklos: 1) Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų ir lauko erdvių modernizavimas; 2) kokybiškam ugdymui būtinos įrangos ir baldų įsigijimas.
Projektu numatoma atnaujinti Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ 4 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, 2 lauko erdves, kurios atitiktų šiuolaikinius vaikų poreikius, bei įsigyti baldus ir įrangą įstaigos veiklos efektyvumui didinti.
Po projekto įgyvendinimo tiesioginę naudą gaus: 1) Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dalyviai, kadangi įgyvendinus projektą, pagerės paslaugų kokybė šiai tikslinei grupei; 2) Utenos r. sav. gyventojai, nes viešoji infrastruktūra bus tvarkoma jų savivaldybėje.

Utenos rajono savivaldybės administracijos informacija


DĖL DARŽELIO RENOVACIJOS

2018 m. III-ame ketvirtyje yra planuojama pradėti mūsų darželio renovaciją ir modernizaciją. Utenos rajono savivaldybės bei Europos Sąjungos fondų lėšomis keturios darželio grupės bus modernizuotos atsižvelgiant į Ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacinį projektą, visos kitos patalpos taip pat bus sutvarkytos ir atitiks šių dienų reikalavimus, standartus, higienos normas. Pabaigus pastato renovaciją, pagal parengtą projektą bus sutvarkyta bei atnaujinta ir lauko žaidimų aikštelių teritorija.
Pastatas bus renovuojamas atskirais korpusais – kai vienas korpusas bus tvarkomas, kitame vyks ugdymo procesas. Renovuojamo korpuso vaikai bei darbuotojai laikinai bus perkeliami į kitus miesto darželius. Kai Utenos rajono savivaldybės specialistai konkrečiai praneš apie renovacijos tikslią datą, vaikų paskirstymą į kitus miesto darželius, mes iš karto Jus apie tai informuosime.


Informacija apie laisvas vietas Utenos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse >>>


INFORMACIJA IKIMOKYKLINUKŲ IR PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVELIAMS

1. Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ dirba 7.00 - 17.30 val.

2. Apie vaiko neatvykimą informuoti grupių auklėtojas arba administraciją iki 8.00 val.

3. Vaikai priimami tik su gydytojo pažyma. 

4. Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ dirba kiekvieną ketvirtadienį nuo 8.00 iki 16.30 val.


REKOMENDACIJOS TĖVELIAMS

1. Atveskite vaiką sveiką, švarų, švariai aprengtą.
2. Nepamirškite, kad grupėje vaikas avi šlepetes.
3. Mažyliams skyreliuose rekomenduojame palikti „avarinius" rūbelius.
4. Drabužėliai turėtų būti patogūs, nes vaikas jais rengsis savarankiškai.
5. Auklėtojoms palikite savo telefonų numerius. Jums, reikalui esant, perduosime informaciją.

 
Copyright © 2021 Utenos vaikų lopšelis darželis „Šaltinėlis". All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates
Norėdami pagerinti naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galima bet kada atšaukti.