Please update your Flash Player to view content.

UTENOS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „ŠALTINĖLIS"

J. Basanavičiaus g. 73 LT- 28240 Utena.
el. paštas: saltineliomd@saltinelis.utena.lm.lt, tel.: (8 389) 55408.
Kodas: 190174635. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
Biudžetinė įstaiga. Steigėjas: Utenos rajono taryba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lapkričio 21- 29 d. vaikų lopšelio- darželio „Šaltinėlis“ bendruomenė dalyvavo atliekų mažinimo savaitės renginiuose. Vaikai, tėveliai, pedagogai kūrė ir gamino žaislus, girliandas eglutei puošti. Šia veikla buvo siekiama keisti vartotojiškas nuostatas, formuoti aplinkai palankų gyvenimo būdą, ugdyti kūrybiškumą,  mokytis,  naudojant paprastas medžiagas, sukurti gražią aplinką. Iš antrinių žaliavų ir gamtinės medžiagos sukurti žaislai papuošė grupes, darželio laiptines.


  


„Spalvoti konteineriai“– 2015

Atliekų rūšiavimas– būtinas. Tą supranta visi, tačiau daro tik maža dalis. Utenos vaikų lopšelio- darželio „Šaltinėlis“ bendruomenė nu­ta­rė prie šiukš­lių rū­šia­vi­mo pri­si­dė­ti ne vien žo­džiais, bet ir dar­bais. Rūšiavimo dėžių paslaugą teikia ekologijos verslo bendrovė „Ecoservice“ ir „Žaliasis taškas“. Mūsų įstaiga ga­vo 6 kom­plek­tus kon­tei­ne­rių at­lie­kų rū­šia­vi­mui. Kiek­vie­na­me kom­plek­te yra po 3 spal­vo­tus kon­tei­ne­rius: po­pie­riui, stik­lui ir plast­ma­sei. To­kiu bū­du auklėtojossie­ks, kad ugdytiniai iš­mok­tų sau­go­ti gam­tą. Tai labai paprasta, tereikia įvairias atliekas išskirstyti į atitinkamus konteinerius. Rūšiuodami atliekas sumažinsime atliekų tvarkymo išlaidas, išsaugosime sveiką aplinką, sukaupsime antrinių žaliavų, taupysime gamtos išteklius. Gaminti naujus daiktus iš antrinių žaliavų daug paprasčiau, pigiau, mažiau teršiama aplinka. Kuo daugiau naudojama antrinių žaliavų, tuo daugiau sutaupoma žemės turtų.


Projektas „Mesk į konteinerį“– 2014

UAB „EMP recycling“, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, vykdo projektą, skirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimui Lietuvos respublikos teritorijoje. Siekdama skatinti vaikų lopšelio– darželio „Šaltinėlis“ bendruomenę tikslingai išmesti EĘĮA į specialius konteinerius, UAB „EMP recycling“ padovanojo 200 kartoninių dėžučių, kaip edukacinių priemonių, skirtų smulkioms EEĮA kaupti.


Dėžutės smulkiai elektronikai kaupti namų sąlygomis yra www.mesk.i.konteineri.lt projekto tąsa.2015-08-28 www.mesk.i.konteineri.lt yra LR aplinkos ministerijos ir UAB „EMP recycling“ socialinis projektas, kurio metu sukurta papildoma smulkių elektronikos atliekų surinkimo sistema Lietuvoje ir pastatyta 1000 konteinerių tokioms atliekoms mesti visoje Lietuvoje. Dėžutės smulkiai elektronikai pagamintos, kaip sukurtos kartoninių sistemos išplėtimas. Ši priemonė įgyvendinama, grindžiant vartotojo patogumu išmesti elektronikos atliekas į artimiausią specialų konteinerį tik papildžius dėžutei namuose (tarpinė atliekų talpykla).

2012-2013 m. Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ dalyvauja Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“ organizuojamoje panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių bei nebenaudojamos buitinės technikos ir elektronikos surinkimo projekte – „Mes – rūšiuojam“.

Kviečiame visus bendruomenės narius – vaikučius, tėvelius, darbuotojus aktyviai dalyvauti šiame aplinkosauginiame projekte (projekto koordinatorė įstaigoje – „Spindulėlių“ grupės vyr. auklėtoja Irma Lukoševičienė).

Daugiau informacijos apie projekto nuostatus, eigą ir prizus galite rasti internetinėje svetainėje www.mesrusiuojam.lt

 

 
Copyright © 2023 Utenos vaikų lopšelis darželis „Šaltinėlis". All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates
Norėdami pagerinti naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galima bet kada atšaukti.