Spausdinti

Projektą vykdo „Spindulėlių“ ir „Bitučių“ ikimokyklinių grupių ugdytiniai ir mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Irma Lukoševičienė, Jolanta Tylienė bei meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, Dalė Pranskūnienė.

Tikslas:

  1. Skatinti vaikų atsakomybę už žaliosios gamtos bei gyvūnijos saugojimą, įtraukiant juos į praktines projekto veiklas.
  2. Gilinti vaikų žinias apie Lietuvos augalus bei gyvūnus.
  3. Skatinti vaikų fizinę raidą bei ugdyti tyrinėjimo gebėjimus ugdantis natūralioje gamtoje.
  4. Pasitelkus pedagogines žinias, plėtoti metodiką, kuri įgalintų skatinti vaiką ne tik IŠMOKTI, bet ir PAČIAM MOKYTIS.

Uždaviniai:

       1. Parengti metodinę medžiagą (gamtinių „stotelių“, konkrečių objektų ir pan.), kuri būtų prieinama ir suprantama vaikams, skatintų jų smalsumą, kūrybiškumą, kritinį mąstymą.

  1. Vykdyti tyrinėjimo veiklas natūraliame gamtiniame take.
  2. Surengti akciją „Padėkime paukšteliams“, įtraukiant tėvų bendruomenę.
  3. Gamtiniame take rinkti natūralią gamtinę medžiagą, kurią paskui būtų galima panaudoti meniniams, kūrybiniams vaikų darbams įstaigos „Menų kambarėlio“ bei tyrinėjimo erdvėse.