Please update your Flash Player to view content.

UTENOS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „ŠALTINĖLIS", J. Basanavičiaus g. 73 LT- 28240 Utena
el. paštas: saltineliomd@saltinelis.utena.lm.lt, faks.: (8 389) 55408, tel.: (8 389) 55408
Kodas: 190174635. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
Biudžetinė įstaiga. Steigėjas: Utenos rajono taryba

 

2017 m. gegužės 11 d. vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ vyko edukacinių priemonių pristatymas. Įmonės „Lantelija“ atstovas susirinkusiems mokytojams pristatė interaktyvią garso sistemą bei  I3-Technologies kompanijos sukurtus,iMO-LEARN, išmanius kubus, kurie sukuria galimybę vaikams mokytis per judesį. 

2017 m. gegužės 8 d. vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ vyko renginys,skirtas Kalbos ir knygos dienai paminėti „Neieškok žodžio kišenėje“. Priešmokyklinių grupių vaikai kartu su auklėtojomis atliko lūpų ir liežuvio mankštą, sprendė kryžiažodį apie Lietuvos miestus, minėmįsles, iš duotų raidžių dėliojo žodžius, dalyvavo kalbos viktorinoje ir netgi tapo detektyvais – aiškinosi užšifruotus žodžius. Vaikai įrodė, kad daug žino, suprato, kodėl svarbu taisyklingai kalbėti. Renginį organizavo logopedė Deimantė Kučinskienė.

Neatsiejama sveikos gyvensenos dalis– sportas. Aktyvus gyvenimo būdas, judėjimas stiprina sveikatą, gerina savijautą ir emocijas.

2017 m. gegužės 8-osios ryte vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vaikučiai kartu su auklėtojomis ir auklėtojų padėjėjomis rinkosi į darželio kiemą. Paskelbta rytinės mankštos savaitės ,,Mano draugas– rytinė mankšta“ pradžia, kurios tikslas– grūdinti vaikus, skatinti norą mankštintis ir sportuoti. Visą savaitę kieme skambėjo muzika ir netilo vaikų klegesys. Kiekvieną savaitės dieną mankštai vadovavo vis kitos grupės. „Lašiukų‘‘, „Pelėdžiukų‘‘, „Boružiukų‘‘, „Bitučių‘‘, „Žiogelių‘‘, „Spindulėlių‘‘ grupių vaikučiai ir auklėtojos džiugino mankštos pratimų su sportinėmis priemonėmis įvairove: lankais, lazdelėmis, kaladėlėmis, lentelėmis... „Aitvarų‘‘ grupės vaikučiai su auklėtoja visus išmokė atlikti akių mankštelę. 

Mankštos savaitė baigėsi, o vaikučiai išmoktus pratimus toliau tobulins kasdieninėje mankštoje. 

Vaikų lopelis-darželis „Šaltinėlis“ dalyvauja Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje. 2017 m. balandžio 28 dieną darželyje vyko informavimo ir švietimo renginys „Vaisių ir daržovių šventė“, padedantis vaikams suvokti sveikatai palankios mitybos svarbą.

2017 m. balandžio 26 dienos  rytą vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ugdytiniai kartu su grupių auklėtojomis ir auklėtojų padėjėjomis rinkosi į šventinį rytmetį „Vaikų Velykėlės“. Švęsti Velykėlių vaikus pakvietė kiškis, bobutė ir senelis.  Šurmuliuodami vaikučiai, pasklido po viso darželio grupes, kuriose jų laukė įvairios kūrybinės užduotys, sportiniai žaidimai. Už aktyvų dalyvavimą  šventėje, bobutė, senelis ir kiškis vaikus apdovanojo saldėsiais. Šventė vaikams paliko geras emocijas ir įspūdžius.

2017 m. balandžio 28 dienos rytą vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ pedagogės vyko į Telšius, kur vyko Tarprajoninė Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ir Telšių ikimokyklinių įstaigųmetodinė diena „Vaikų sveikatinimas, kuriant patirtines situacijas įvairiose edukacinėse erdvėse“.Telšiuose lankėmės vaikų lopšeliuose-darželiuose „Žemaitukas“ ir „Nykštukas“. Apžiūrėjome ikimokyklinių įstaigų vaikų ugdymo(si) erdves, bendravome su pedagogėmis.

Gerąja darbo patirtimi dalijosi Telšių ikimokyklinių įstaigų pedagogės: „Inovatyvių ugdymo metodų paieškos“ ( vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė Lina Leinartienė); „H. Gardnerio daugialypio intelektų teorijos elementų ir R. Emilia metodų taikymas ugdomojoje veikloje“ (vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vyr. auklėtoja VirginijaBalnienė); „Logopedinio darbo aspektai, formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius“ ( vaikų lopšelio-darželio „Berželis“ logopedė metodininkė Laura Stasiulienė); „Patirtinio ugdymo galimybės, tyrinėjant supantį pasaulį ir save“ ( vaikų  lopšelio-darželio „Žemaitukas“ auklėtoja metodininkė Ona Koverienė); „Vaiko sveikatos link“ (vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ auklėtoja metodininkė Gitana Sniegienė); „Netradiciniai ieškojimai netradicinėse aplinkose“ ( vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ auklėtoja metodininkė Jurgita Nagienė); „ Vaikų sveikatinimas projektinėje veikloje“ ( vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vyr. auklėtoja NatalijaDacienė); „Muzikos terapijos metodų taikymas logopedinėse pratybose ir sveikatingumo ugdymas – neatsiejami elementai“ ( vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vyr. logopedė ElenaRudnickienė).

Lankėmės sūrio degustacijoje „Džiugo namai“, turiningai pasivaikščiojom po gražų miestą.

2017 m. balandžio 19 d. vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“  vyko susitikimas su Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologe Skaidre Kučinskiene. Specialistė skaitė paskaitą tėvams ir mokytojams tema „Kaip užtikrinti vaikų saugumą, tenkinant skirtingus vaikų poreikius“. Lektorė kalbėjo apie agresyviai besielgiančių vaikų poreikius, įvardijo priežastis, kurios dažniausiai sukelia vaikų agresiją, įvardijo priemones, kuriomis tėvai gali padėti vaikams suvokti, kaip svarbu atsisakyti prievartos ir kylančius nesutarimus spręsti taikiu būdu. Paskaitos metu klausytojai išgirdo praktinius patarimus, kaip išmokyti vaiką pyktį išlieti tinkamu būdu bei konstruktyviai spręsti konfliktus.

2017 m. balandžio 10-14 d. Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių savivaldos informavimo centras organizavo ,,Profesijų savaitę”.  Šios „Profesijos savaitės” tikslas ne tik padėti apsispręsti, kuo moksleiviai nori būti ateityje, bet ir suteikti galimybę įgyti naujų darbo įgūžių, asmeninių kompetencijų bei pažinčių. Trys moksleiviai iš visų norinčių, pasirinko Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą. Susipažinę su biuro veikla ir įvairiomis priemonėmis, moksleiviai įgytas žinias panaudojo Utenos lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis”, pravesdami užsiėmimus sveikos mitybos tema „Lašiukų” ir „Žiogelių” grupėse. Vaikai analizavo, koks maistas yra palankus mitybai o kuris nepalankus. Išbandė nutukimą imituojančią liemenę, piešė sveikus pusryčius.

Paskutinėmis 2017 m. kovo mėnesio dienomis Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis" minėjo 40-ies veiklos metų jubiliejų. Ugdymo įstaigos bendruomenę sveikino Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovai, buvę darbuotojai, socialiniai partneriai, mažųjų uteniškių tėvai ir kiti svečiai. Šventinį rytmetį prie balionais išpuoštų vartų vaikus pasitiko ir saldainiais vaišino pasakų personažai, gerų emocijų dovanojo policijos pareigūnai, atvykę su visų mylimu šuniuku Amsiumi, Utenos kultūros centro lėlių teatro „Zuikis Puikis" (vadovė Janina Baldauskienė) bei dainavimo studijos „Decima" (vadovė Gražina Kapčiuvienė) kolektyvai. Šventės dalyviai turėjo galimybę stebėti nuotaikingus „Šaltinėlio" bendruomenės pasirodymus, susipažinti su vaikų lopšelio-darželio istorija.

2017 m.balandžio 4 d. vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ svečiavosi Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinis būrelis „Versmė“. Viešnios lankėsi ankstyvojo amžiaus grupėse, bendravo su pedagogėmis, domėjosi vaikų ugdymo (si) aplinkomis.

Gerąja darbo patirtimi dalinosi vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ pedagogės: auklėtoja metodininkė Ligita Drobelė kalbėjo, jog „Vaiko pasiekimų vertinimo aplankas– visuminė informacija apie vaiko pasiekimus“, padedantis pažinti vaiką, jo individualumą, gebėjimų lygį bei jo patirtį, vyr. auklėtoja Alma Stundžienė pasidalino mintimis, kad „Į vaiko ugdymosi rezultatus orientuotas ugdomosios veiklos planavimas“ garantuoja vaikų ugdymo(si) darną, ritmiškumą ir nuoseklumą. Direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Pučienė, papasakojo apie įstaigos „Sveikatos stiprinimo praogramos integravimą į bendrą ugdymo(si) turinį“.

2017 m. kovo 20 – 26 dienomis įstaigos bendruomenė prisijungė prie visoje šalyje vykusios aštuntosios „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ– 2017”akcijos.  Akcijos iniciatorės „Vaikų linijos“ vadovas dr. Robertas Povilaitis kvietė: „Tikėtis sumažinti patyčių mastą galime tiktai daug metų nuolatos ir kasdien dirbdami....“ Mūsų įstaigos savaitėsakcijos tema–„Darželis, kuriame mums gera būti kartu“. Kiekvienos vaikų grupės bendruomenė, šios akcijos metu, įsijungė į bendrą veiklą, gvildeno draugystės ir bendravimo temas. Kūrėir „išleido“  draugystės dienoraščius - „Draugystės knygas“, kurios eksponuojamos parodoje, skirtoje įstaigos 40-ajam jubiliejui.

Kovo 27- oji– Tarptautinė teatro diena. Vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ darbuotojos ir aktyvios vaikučių mamytės režisavo ir suvaidinovaikams pasaką „Trys paršiukai".Dėkojame joms. Spektakliukas vaikų lopšelio-darželio vaikams suteikė gausybę emocijų, kurios reiškėsi šūksniais, klausimais bei ovacijomis...      

2017 m. kovo 8 d. vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ vyko gerosios patirties sklaidos renginys „Ritminių pratimų ir improvizacijos įtaka vaikų psichinės ir emocinės sveikatos stiprinimui“. Renginį organizavo ir gerąja patirtimi dalijosi vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ meninio ugdymo mokytojos: Gražina Kapčiuvienė ir Dalė Pranskūnienė. Pasisemti gerosios patirties rinkosi Utenos rajono ikimokyklinių įstaigų meninio ugdymo mokytojos ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojos. Mokytojai sužinojo, kokius įvairesnius mokymosi būdus ir metodus galima panaudoti muzikinio ugdymo procese, pvz. „Kūrybiškas muzikavimas ir jo įgalinimas ugdant“, „Ritminiai žaidimai vaikams“, „Muzikinio ugdymo pedagoginė patirtis – muzikinių istorijų kūrimas“ ir kt. Dalyviai smagiai dainavo dainas, žaidė muzikinius žaidimus, išbandė ritmo ir judesio pratimus, buvo rodoma vaizdinė medžiaga su kuria susipažino praktiškai. Pasibaigus renginiui visi skirstėsi  kupini gerų emocijų, nuotaikos, idėjų ir pasirengę visa tai pritaikyti savo darbe.

Puoselėjant mūsų tautos tradicijas ir siekiant, kad vaikai darbą suvoktų  kaip vertybę, kovo pirmomis dienomis auklėtojos Danutė ir Nijolė G. surengė „Amatų dirbtuves“, kurių metu vaikai susipažino su senaisiais amatais- keramika ir vilnos vėlimu. Talkinant keramikei Jovitai kiekvienas vaikas turėjo galimybę išminkyti molį ir pasigaminti kūrybinį  darbelį. Su vilnos vėlimo paslaptimis supažindino Aistė. Ji ne tik parodė savo veltus dirbinius: šlepetes, kepures, šalikus, pirštines, bet ir išmokė visus spalvota vilna apvelti muilo gabaliuką.

2017 m. kovo 2 d. priešmokyklinių grupių vaikai dalyvavo Kaziuko mugėje, kur turėjo galimybe pirkti, parduoti, mainyti, dovanoti...

Užgavėnių šventė lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ visada nekantriai laukiama. Jau prieš savaitę vaikučiai kartu su auklėtojomis gaminosi Užgavėnių kaukes, mokėsi Gavėnių dainelių, žaidimų, šūkavimų. Drauge aptarinėjo, kokiais personažais nustebins draugus. Užgavėnių diena prasidėjo linksmu šurmuliu. Lašininis su Kanapiniu pakvietė didelius ir mažus rinktis darželio kieme. Linksmai klegėdami, susirinko daug persirengėlių: lašininis, kanapinis, čigonai, raganos, velniai, ubagai ir kitokios neaiškios kilmės būtybės. Užgrojus muzikai, visi ėmė linksmintis. Lašininis su Kanapiniu tarpusavyje rungėsi tol, kol lygioje kovoje Kanapinis nugalėjo Lašininį. Vaikams buvo daug džiaugsmo, jie palaikė Kanapinį, nes tikrai labai laukia pavasario. Šventės pabaigoje visi persirengėliai buvo pavaišinti kvapniais ir gardžiais blynais, kuriuos iškepė darželio virėjos. Prisilinksminę ir sočiai prisivaišinę, sugrįžome į grupes. Mažieji darželio ugdytiniai įsitikinę, kad jiems pavyko išvaryti žiemą iš kiemo, nes tik sudeginus Morę, kiemą nušvietė saulytė. „Dabar  jau sulauksime pavasarėlio“, - tarė visi Užgavėnių dalyviai.  

2017 m. vasario 15 d. vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ priešmokyklinukė Elija iš „Pelėdžiukų“ grupės, „Lašiukų“ grupės priešmokyklinukės Mingailė, Smiltė, ikimokyklinukės iš „Žiogelių“ grupės Elzė, Indrė ir „Aitvarų“ grupės ikimokyklinukė Viltė, dalyvavo Utenos rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų literatūrinėje-muzikinėje šventėje „Aš myliu Lietuvą“. Šventę organizavo Utenos vaikų lopšelis–darželis „Pasaka“. Mergaitės atliko L. Vilkončiaus dainą „Mano vardas - Lietuva“. Šventėje Elija Vėžytė skaitė Liutauro Degėsio eilėraštį „Čia mano namai“.

             Vaikus šventei paruošė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Andrijauskienė, meninio ugdymo mokytojos Gražina Kapčiuvienė ir Dalė Pranskūnienė.

 
Copyright © 2020 Utenos vaikų lopšelis darželis „Šaltinėlis". All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates
Norėdami pagerinti naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galima bet kada atšaukti.