Spausdinti

2019-2021 m. strateginis planas

2020 m. veiklos planas

2019 m. veiklos planas

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2016-2018 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita 

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2019 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2018 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita 

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ strateginio plano įgyvendinimo ataskaita 2019 m.